LHBT'ers voor Purmerend en omstreken

Informatie

ReR Purmerend werkt met werkgroepen. Elk werkgroep wordt vertegenwoordigt in het bestuur zodat ReR Purmerend haar activiteiten kan ontplooien. Wij zijn uitgegaan van 4 pijlers namelijk:

-Informatie
-Ondersteuning
-Activiteiten
-Religie en Cultuur

Vanuit deze vier pijlers zijn er 5 werkgroepen ontstaan:

- Voorlichting
- Religie en Cultuur
- Vriend
- Activiteiten
- Extra ReR

De werkgroep Extra ReR is een werkgroep speciaal voor mensen met een chronische aandoening of beperking.